Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều phi thường.
Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt
với tình yêu phi thường.
Thánh Terêsa Thành Calcutta (1910- 1997)

6

June

2018

7

July

2018

8

August

2018

Các Thánh Lễ Trong Tháng

Ca Tụng Chúa

  • 20 Năm Hồng Ân