Chúa Nhật 30 Thường Niên (C)

Chúa Nhật 30 TN (C)

Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy"

NL

93 » Trăm Triệu Lời Ca (NVHòa-TDũng)
I5M mp3
 
Nữ
 
Nam
 

ĐC

» TV 33 - 30C (VTAn)
Nữ/Nam
 
v1
 
v2
 
v3
 

DL

135 » Tình Yêu Chúa (KLoan)
Nữ
 
Nam
 
v1
 
v2
 

HL

 » Chúa Xót Thương (LĐHùng)
Nữ
 
Nam
 

KL

145 » Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (PĐHuyến)
Nữ
 
Nam
 
Nữ v1
 
Nam v1
 

Chúc Mừng (trong tuần)

No any anniversary today

Kinh Nghiệm Sống

" Người giàu là bằng lòng về những cái mình có. "
" Nên quyết định những việc nhỏ bằng đầu óc và quyết định những việc lớn bằng con tim. "

Kinh Thánh

Genesis 2:22 - "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói :“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.” Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. (Genesis 2:22-25)"

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen