Chúa Nhật 22 Thường Niên (C)

Chúa Nhật 22 TN (C)

Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

NL

» Vinh Quang Chúa (HLân)
I3M mp3
 
Nữ
 
Nam
 
v1
 

ĐC

» TV 67 - CN 22C (XT)
Nữ
 
Nam
v1
v2
v3

DL

138 Thượng Tiến Lên Giavê (NQHưng)
Nữ Sop
 
Nữ Alto
 
Nam
 

HL

214 » Tin Vào Tình Chúa (MTrầm)
Nữ
 
Nam
 
v1
 

KL

140 » Tiếng Hát Lên Đường (TTrang Quang Uy)..
Nữ
 
Nam
 

Chúc Mừng (trong tuần)

Kinh Nghiệm Sống

" Cưới vợ thì khổ mà ở vậy cũng đâu có vui. "
" Khi nổi giận, hãy đếm từ một đến mười rồi hãy nói. Nếu giận quá thì đếm tới một trăm trước khi lên tiếng. "

Kinh Thánh

Genesis 2:22 - "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói :“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.” Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. (Genesis 2:22-25)"

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen