Kinh Nghiệm Sống

" Hãy luôn luôn cảnh giác và đề phòng! Tai họa lúc nào cũng rình rập quanh ta. "
" Tuổi trẻ cần tình yêu, sự kính trọng và kinh nghiệm sống của người già." Người già cần tình yêu, sự kính trọng và sức mạnh của tuổi trẻ. "

Kinh Thánh

Matthew 6:19 - "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. ( Matthew 6: 19-21 )"