February 26, 2017 - Chúa Nhật 8 Thường Niên (A)

Chúa Nhật 8 Thường Niên (A)

Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

NL

99 » Về Nơi Đây (NDuy)
I2ME mp3
 
Nữ
 
Nam
 
v1
 

ĐC

46 » TV 61 - 8A - XThao
Nữ
 
Nam
v1
 
v2
 
v3
 

DL

» Dấu Ấn Tình Yêu
Nữ
 
Nam
 
v1
 

HL

207 » Cho Con Vững Tin (NDuy)
Nữ
 
Nam
 

KL

106 Kinh Tạ Lễ
Nữ
 
Nam
 

Chúc Mừng (trong tuần)

Kinh Nghiệm Sống

" Bất cứ ai, già hay trẻ, giàu hay nghèo, sang hay hèn, cũng dạy tôi được một điều gì. "
" Điều gì đứa trẻ học được nơi gia đình, sẽ ở với nó suốt đời. "

Kinh Thánh

Matthew 6:19 - "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. ( Matthew 6: 19-21 )"

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen