John 14:8

John 14:8

Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta".