John 14:8

John 14:8

Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em"