John 14:8

John 14:8

Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đã đến để triều bái Người.