John 14:8

John 14:8

Ánh sang đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang của Israel dân Chúa.