Kinh Nghiệm Sống

" Hãy vui khi hoàn thành một công việc theo hết khả năng mình. Đừng tự mãn nghĩ rằng công việc mình làm là hay hơn người khác. "
" Khi không biết câu trả lời, cách hay nhất là nói mình không biết. "

Kinh Thánh

Matthew 5:4 - "Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. (Matthew 5:4)"