Isaiah 10:1 - "(Thiên Chúa tuyển chọn và phù hộ) Đừng sợ hãi : có Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác : Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta. (Isaiah 41:10)"

Happy Birthday to Vy-Vân Phạm

  • Hits: 377