11AM Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 Hát Lễ An Táng Ông Phêrô Hoàng Nguyên- Ông sui gia Anh chị Chi

 - - -
-

Topic of your message

Thân chào Ca Đoàn,
 
Nhận tin Ông Phêrô Hoàng Nguyên là sui gia của Anh chị Chi và cũng là anh rễ của Cha Trần H Lân, đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 9. Ca đoàn xin chia buồn cùng gia đình Tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Phero mau về Nước Chúa.
 
Anh Chị Chi thân mời ca đoàn hát Lễ An Táng tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 11AM thứ Năm, ngày 5 tháng 10.
Cũng mời  ca đoàn thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn Greenwood Renton lúc 5PM-9PM chiều Thứ Ba và Thứ Tư  tuần tới ngày 3 và ngày 4 tháng 10 .
 
Thánh Lễ An Táng nhằm vào Thứ Năm, sẽ có nhiều ca viên đi làm, ca viên nào đi được xin trả lời càng sớm càng tốt qua email này  hoặc text/phone cho Tuyết 206-779-4496 để sắp xếp nha.
 
Anh Chị Chi thân mời.
 
BTT-CDVD

Your message here...
 - - -
Not interested any more?