Sinh hoạt tháng 11, 2017- Bổn mạng Ca Đoàn Lễ Chúa Kito Vua ngày 26 tháng 10, 2017

 - - -
-

Topic of your message

Thân chào ca đoàn,

Tháng Mân Côi vừa chấm dứt, cũng là thời gian chuẩn bị kết thúc năm Phụng Vụ-Ca đoàn Vào Đời  đã chọn Lễ Chúa Kito Vua làm bổn mạng, đặc biệt Lễ Kitô Vua năm nay ngày 26 tháng 11, 2017 kỹ niệm 20 năm  thành lập ca đoàn. Thánh lễ Kito Vua lúc 5PM và tiệc mừng sau thánh lễ cùng ngày (tiệc mừng đã đổi lại ngày 26 tháng 11)

Ngày mai, Thứ Tư , 1 tháng 11 Lễ Các Thánh Nam Nữ: các thánh lễ 7:00am, 11:00am, và 6:00pm

Ngày mốt Thứ Năm, 2 tháng 11 Lễ Các Đẳng Linh Hồn: các thánh lễ  7:00am, 11:00am, và 6:00pm. Ca đoàn chúng ta phụ trách hát thánh lễ 6:00pm, tập hát lúc 5:00pm.

Tháng 11 cũng mừng bổn mạng nhiều ca viên: Hạnh Phạm (8), Xuân Phượng (9), Đăng (11), Michelle (12), Yến (15), C. Thái (25), C Thiện (25) a Huân (26), C Chi (29) . Chúc mừng!.Xin Thiên Chúa ban hồng ân đến các anh, chị, em. Thân chúc mãi là những ca viên nhiệt thành.

Chúa Nhật ngày 5 tháng 11, đổi giờ, nhớ vặn kim đồng hồ ngược một tiếng trước khi đi ngũ .

 

BTT-CDVD
Your message here...
 - - -
Not interested any more?