Tập Hát Lễ Chúa Kito Vua - Chụp hình niên giám GX

 - - -
-

Topic of your message

Thân chào ca đoàn,
 
1. Chúng ta còn hai tuần nữa là mừng quan thầy của ca đoàn- Lễ Chúa Kito Vua- các bài hát trong thánh lễ đều mới cần nhiều thời gian luyện tập, xin ca viên hy sinh chút thời gian ở lại tập hát sau các thánh lễ CN và tập trong website http://vaodoi.com/index.php/home/muathuongniena/834-chuanhatlechuakitovuaa 


2. Xin chuyển email của Sr Thuý Mai: chụp hình làm cuốn niên giámChào quý Anh Chị Ca Trưởng.
 Giáo xứ chuẩn bị làm cuốn niên giám cho những gia đình trong giáo xứ, bắt đầu từ Thứ Bảy và Chúa Nhật 11/11.....kéo dài vài tuần liền. Xin quý Anh Chị thông báo cho các gia đình ca viên sắp xếp đến chụp hình.
 Khi chụp hình cần thông tin:
 Parish ID #  (nếu không nhớ ID xin cho địa chỉ....)
Họ Tên ; Số phone; Book giờ đến chụp hình:
- Thứ Bảy từ 4:00pm....
- Chúa nhật: từ 8:30am - khoảng 7:00pm
 Địa điểm chụp hình: Ngoài nhà bank well Fargo.
 Sau mỗi thánh lễ có bàn ghi danh phía ngoài nhà thờ. Quý Anh Chị có thể email cho Sr. hoặc goi vào văn phòng ghi danh (206) 325-5626.
 Chân thành cám ơn quý Anh Chị.
 Thân mến.
Sr. Mai Tran

Thân chúc ca đoàn ngày Chúa Nhật vui tươi!
BTT-CDVD

 
 

Your message here...
 - - -
Not interested any more?