Lịch Chúa Nhật Thứ IV Mùa Vọng, Lễ Giáng Sinh; Tết Nguyên Đán

 - - -
-

Topic of your message

Thân chào Ca Đoàn,
 
Năm nay Lễ Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng cũng là Lễ Vọng Giáng Sinh, ca đoàn không hát lễ 5:00PM Chúa Nhật ngày 24 tháng 12.

Ca Đoàn hát lễ Tết Dương Lịch 6:00PM Thứ Hai ngày 1/1/2018 cũng là Lễ Buộc: Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa, xin tập hát lúc 5:00PM
 
Xin gởi lịch các ngày lễ sau:

 
Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng:
  • Thứ Bảy 23 tháng 12  5:00PM (thay vì lễ 4:00PM và 6:00PM) 
  • Chúa Nhật 24 tháng 12: 7:30AM, 9:30AM, 11:30AM 
Lễ Vọng và Giáng Sinh:
  • Chúa Nhật ngày 24 tháng 12: 5:00PM  và 8:30PM
  • Thứ Hai ngày 25 tháng 12: 7:30AM, 9:30AM, 11:30AM và 2:00PM (không có thánh lễ 5:00PM) 
Tết Dương Lịch Thứ Hai ngày 1/1/2018 cũng là Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa – Lễ Buộc
  • Các thánh lễ: 8:30AM, 10:30AM, 6:00PM 

Các Lễ Buộc Của Giáo Hội (Giáo Luật, c. 1246)
1. Mọi Chúa Nhật trong năm Lễ Mẹ Thiên Chúa Ngày 1 Tháng 1
2. Lễ Hiển Linh Ngày 8 Tháng 1
3. Lễ Thánh Cả Giuse Ngày 19 Tháng 3
4. Lễ Chúa Lên Trời Ngày 25 Tháng 5
5. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ngày 18 Tháng 6
6. Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô Ngày 29 Tháng 6
7. Lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 15 Tháng 8
8. Lễ Các Thánh Nam Nữ Ngày 1 Tháng 11
9. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Ngày 8 Tháng 12
10. Lễ Chúa Giáng Sinh Ngày 25 Tháng 12

 
 
BTT-CDVD
 - - -
Not interested any more?