Halleluia - Chúa Kitô Vua (Cao Thanh Hoàng)

Nữ Sop

Nữ Alto

Nam Tenor

Nam Bass

Xướng