John 14:8

John 14:8

Kinh Cầu Các Thánh (Lm. Xuân Thảo)

Solo Câu 1 - 18

Solo Câu 18 - 31

Solo Câu 31 - 42