Xin các anh chị Solo chú ý: Nếu tuần nào mình không hát được, xin dàn xếp với các anh chi solo khác hát thế cho mình. Xin nói chuyện với nhau sớm, ít nhất là 1 tuần để còn tập dợt.
Hát đáp ca trong Thánh Lễ là một vai trò rất quan trọng xin các anh chị hy sinh tập dợt nhiều lần để mình thấm nhuần những ý tưởng của Thánh Vịnh để lời hát của mình được vang lên tự nhiên, đúng giọng, đúng nhịp và giúp cho giáo dân được sốt sắng cầu nguyện trong lúc mình hát.
November 27, 2016CN 1 - MVHuệ TV 121Xuân Thảo
December 4, 2016CN 2 - MVHằng TV 71Xuân Thảo
December 11, 2016CN 3 - MVKevin TV 145Xuân Thảo
December 18, 2016CN 4 - MVQuang TV 23Hải Triều
December 25, 2016Lễ Gia'ng SinhVyVân TV 97Martino
January 1, 2017Lễ Thánh Maria Mẹ Thiên ChúaMichelle TV 66Xuân Minh
January 8, 2017Lễ Hiển LinhHuệ TV 71 Xuân Thảo
January 15, 2017CN 2 - TNHằng TV 39Xuân Thảo
January 22, 2017CN 3 - TNKevin TV 26Vũ Thành An
January 29, 2017CN 4 - TNQuang TV 145Xuân Thảo
February 5, 2017CN 5 - TNVyVân TV 111Hải Triều
February 12, 2017CN 6 - TNMichelle TV 118Phan Sinh
February 19, 2017CN 7 - TNHuệ TV 102Xuân Thảo
February 26, 2017CN 8 - TNHằng TV 61Xuân Thảo
March 5, 2017CN 1 - MCKevin TV 50Thành Tâm
March 12, 2017CN 2 - MCQuang TV 32Phan Sinh
March 19, 2017CN 3 - MCVyVân TV 94Hải Triều
March 26, 2017CN 4 - MCMichelle TV 22Duy Thiên
April 2, 2017CN 5 - MCHuệ TV 129Martino
April 9, 2017Lễ LáHằng TV 21Cao Huy Hoang
April 16, 2017CN Phuc SinhKevin TV 117Thành Tâm
April 23, 2017 Lòng Thương Xót Chúa Quang TV 117Thành Tâm
April 30, 2017 CN 3 - PS VyVân TV 15 Vũ Thành An
May 7, 2017CN 4 - PSMichelle TV 22Duy Thiên
May 14, 2017CN 5 - PSHuệ TV 32Phan Sinh
May 21, 2017CN 6 - PSHằng TV 65Xuân Thảo
May 28, 2017Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng ThiênKevin TV 46Xuân Thảo
June 4, 2017Chúa Thánh Thần Hiện XuốngQuangTV 103 Quang Uy
June 11, 2017Lễ Chúa Ba NgôiVyVânDaniel 3ĐVHạ
June 18, 2017Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa GiêsuMichelleTV 147 Thy Yên
June 25, 2017CN 12 - TNHuệTV 68 Vũ Thành An
July 2, 2017CN 13 - TNHằngTV 88Vũ Thành An
July 9, 2017CN 14 - TNKevin TV 144Vũ Thành An
July 16, 2017CN 15 - TNQuang TV 64Xuân Thảo
July 23, 2017CN 16 - TNVyVân TV 85Martino
July 30, 2017CN 17 - TNMichelle TV 118Thy Yên
August 6, 2017Chúa Biến HìnhHuệTV ?? Vũ Thành An
August 13, 2017CN 19 - TNHằngTV 84 Thy Yên
August 20, 2017CN 20 - TNKevinTV 66 Thy Yên
August 27, 2017CN 21 - TNQuangTV 137 Martino
September 3, 2017CN 22 - TNVyVânTV 62 Vũ Thành An
September 10, 2017CN 23 - TNMichelleTV 94 Vũ Thành An
September 17, 2017CN 24 - TNHuệTV 102 Vũ Thành An
September 24, 2017CN 25 - TNHằngTV 144 Martino
October 1, 2017CN 26 - TNKevin TV 24 Martino
October 8, 2017CN 27 - TNQuangTV 79 Xuân Thảo
October 15, 2017CN 28 - TNVyVânTV 22 Xuân Thảo
October 22, 2017CN 29 - TNMichelleTV 95 Martino
October 29, 2017CN 30 - TNHuệTV 17 Phan Sinh
November 5, 2017CN 31 - TNHằng TV 130Martino
November 12, 2017CN 32 - TNKevinTV 62 Vũ Thành An
November 19, 2017 CN 33 - TN Quang TV 127 Xuân Thảo
November 26, 2017 Chúa Kitô Vua VyVân TV 92 Xuân Thảo
  • Hits: 1513