Xin các anh chị Solo chú ý: Nếu tuần nào mình không hát được, xin dàn xếp với các anh chi solo khác hát thế cho mình. Xin nói chuyện với nhau sớm, ít nhất là 1 tuần để còn tập dợt.
Hát đáp ca trong Thánh Lễ là một vai trò rất quan trọng xin các anh chị hy sinh tập dợt nhiều lần để mình thấm nhuần những ý tưởng của Thánh Vịnh để lời hát của mình được vang lên tự nhiên, đúng giọng, đúng nhịp và giúp cho giáo dân được sốt sắng cầu nguyện trong lúc mình hát.
December 2, 2018CN 1 - MV# TV 21Thy Yên
December 09, 2018CN 2 - MV#TV 125Xuân Thảo
December 16, 2018CN 3 - MV#Isaia 12Xuân Thảo
December 23, 2018CN 4 - MV#TV 79#
December 30, 2018Lễ Thánh Gia Thất#TV 127Xuân Thảo
January 6, 2019Lễ Hiển Linh#TV 71 Xuân Thảo
January 13, 2019Lễ Chúa Chịu Phép Rửa#TV 28Thành Tâm
January 20, 2019CN 2 - TN#TV 95Xuân Thảo
January 27, 2019CN 3 - TN#TV 18Thy Yên
February 3, 2019CN 4 - TN#TV 70Vũ Thành An
February 10, 2019CN 5 - TN#TV 137Vũ Thành An
February 17, 2019CN 6 - TN#TV 1#
February 24, 2019CN 7 - TN#TV 102#
March 3, 2019CN 8 - TN#TV 91#
March 10, 2019CN 1 - MC#TV 90Xuân Thảo
March 17, 2019CN 2 - MC#TV 26Hải Triều
March 24, 2019CN 3 - MC#TV 120Xuân Thảo
March 31, 2019CN 4 - MC#TV 33Thy Yên
April 7, 2019CN 5 - MC#TV 125Xuân Thảo
April 14, 2019CN Lễ Lá#TV 21Cao Huy Hoàng
April 21, 2019CN Đại Lễ Phục Sinh#TV 117Thành Tâm
April 28, 2019 CN 2 - PS # TV 117 Thành Tâm
May 5, 2019CN 3 - PS#TV 29Martino
May 12, 2019CN 4 - PS#TV 99#
May 19, 2019CN 5 - PS#TV 144Xuân Thảo
May 26, 2019CN 6 - PS#TV 66Vũ Thành An
June 2, 2019CN Chúa Thăng Thiên#TV 46Xuân Thảo
June 09, 2019CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống#TV 103Quang Uy
June 16, 2019CN Chúa Ba Ngôi#TV 8#
June 23, 2019CN Kính Mình Và Máu Thánh Chúa#TV 109Xuân Thảo
June 30, 2019CN 13 - TN#TV 15Vũ Thành An
July 7, 2019CN 14 - TN#TV 65Xuân Thảo
July 14, 2019CN 15 - TN#TV 68Xuân Thảo
July 21, 2019CN 16 - TN#TV 14Xuân Thảo
July 28, 2019CN 17 - TN#TV 137#
August 4, 2019CN 18 - TN#TV 94Martino
August 11, 2019CN 19 - TN#TV 32Vũ Thành An
August 18, 2019CN 20 - TN#TV 39Hải Triều
August 25, 2019CN 21 - TN#TV 116Xuân Thảo
September 1, 2019CN 22 - TN#TV 67#
September 8, 2019CN 23 - TN#TV 89Vũ Thành An
September 15, 2019CN 24 - TN#TV 50Xuân Thảo
September 22, 2019CN 25 - TN#TV 112Vũ Thành An
September 29, 2019CN 26 - TN#TV 145Hải Triều
October 6, 2019CN 27 - TN#TV 94Hải Triều
October 13, 2019CN 28 - TN#TV 97Hải Triều
October 20, 2019CN 29 - TN#TV 120#
October 27, 2019CN 30 - TN#TV 33Vũ Thành An
November 3, 2019CN 31 - TN#TV 144#
November 10, 2019CN 32 - TN#TV 16Xuân Thảo
November 17, 2019CN 33 - TN#TV 97Vũ Thành An
November 24, 2019 CN Chúa Kitô Là Vua # TV 121 Thế Tuấn
  • Hits: 54