Nếu bạn cứ bận soi mói phán xét người khác, bạn đâu có thời giờ để yêu thương họ.
Thánh Terêsa Thành Calculta (1910-1997)

Ngày Kỷ Niệm trong năm 2019


1

January

2018

 • 01
  Sơn & Yến (2000)
 • 01
  Vũ Chu (BD)
 • 05
  Dung Trần (BD)
 • 30
  Xuyến T Đỗ (BD)

2

Febuary

2018

 • 05
  Xuân-Hoa Nguyễn (BD)
 • 05
  Hồi Nguyễn (BD)
 • 22
  Huệ & Tuấn (1996)
 • 24
  Hoan Trịnh (BD)
 • 28
  Bạch-Tuyết Nguyễn (BD)

3

March

2018

 • 10
  Hằng Nguyễn (BD)
 • 16
  Uyên-Thy Huỳnh (BD)
 • 18
  Hùng Vũ (BD)

4

April

2018

 • 04
  Kiều Vũ (BD)
 • 05
  Vinh Tú (BD)
 • 07
  Huyền Nguyễn (BD)
 • 12
  Phương Nguyễn (BD)
 • 16
  Tuấn Phan (BD)
 • 23
  Vy-Vân Phạm (BD)
 • 26
  Tuấn Nguyễn (BD)
 • 28
  Xuân-Hoa Nguyễn (1986)

5

May

2018

 • 01
  Nguyễn Minh Văn
 • 07
  Dung Trần
 • 10
  Cúc T Nguyễn (BD)
 • 20
  Duyên Quốc Trịnh (BD)
 • 30
  Nhung Nguyễn (BD)

6

June

2018

 • 04
  Hồi Nguyễn (1994)
 • 05
  Sơn Phan (BD)
 • 08
  Tuấn Vương (BD)
 • 11
  Quang Trần (BD)
 • 11
  Phương & Bình (2005)
 • 13
  Kiều-Chinh & Tuấn (1992)
 • 19
  Quý Đặng (BD)

7

July

2018

 • 11
  Tuyết-Thảo T Nguyễn (BD)
 • 20
  Kim-Phụng T Phạm (BD)
 • 22
  Huệ Nguyễn (BD)

8

August

2018

 • 27
  Uyên-Thy & Đăng (2011)
 • 30
  Bích & Vinh (2014)

9

Septempber

2018

 • 09
  Duyên & Phụng
 • 20
  Hằng & Luân (2008)
 • 21
  Huệ Đỗ (BD)
 • 22
  Hiếu Lê (BD)
 • 24
  Toàn Thanh Nguyễn (BD)
 • 26
  Bích Nguyễn (BD)

10

October

2018

 • 02
  Nguyệt Đỗ (BD)
 • 13
  Nguyên-Khôi Đỗ Nguyễn (BD)
 • 29
  Vy-Vân & Huấn (1989)
 • 29
  Ngọc Hiệp Nguyễn (BD)

11

November

2018

 • 03
  Nhung & Quang (2003)
 • 08
  Hạnh Phạm (BD)
 • 09
  Xuân-Phương Nguyễn (BD)
 • 12
  Michelle Vũ (BD)
 • 15
  Yến Phan (BD)
 • 25
  Minh Thiện Nguyễn (BD)
 • 25
  Thái Nguyễn (BD)
 • 26
  Huân Tôn (BD)
 • 29
  Chi Nguyễn (BD)

12

December

2018

 • 01
  Hường Nguyễn (BD)
 • 14
  Ánh-Nguyệt Đỗ (BD)
 • 15
  Văn Minh Nguyễn (BD)
 • 18
  Luân Nguyễn (BD)
 • 26
  Nguyễn Thị Tuyết Thảo (2008)