Tập Hát đám cưới sau thánh lễ CN 28 TN A- Oct 8

 - - -
-

Topic of your message

Thân chào ca đoàn,
 
Sau thánh lễ chiều Chúa Nhật (ngày 8), ca đoàn ở lại tập hát cho đám cưới của Lan và Joshep vào 11AM Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 .
CT Tuấn đã post các bài hát trong website http://www.vaodoi.com/ của ca đoàn. Có nhiều bài hát cho  đám cưới, cố gắng tập để làm quen các bài hát,
khi vào tập hát chung sẽ kết nhanh hơn.
 
Tuần qua, với nhiều cố gắng, hy sinh của ca viên, và cũng có một số anh chị lấy ngày nghĩ  hát lễ cho Ông Phero Hoàng Nguyên. Từng lời hát, lời cầu nguyện của anh chị em biểu hiện niềm tin mạnh mẽ vào sự sống đời sau, chết không phải là  hết, Chết chỉ là cửa ngỏ của cuộc sống vĩnh cữu. Xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn mới qua đời được mau về cùng Chúa.
 
C Nhung tiếp tục nhận niên liễm của ca đoàn, xin gặp Nhung nha.
 
Bước vào tháng Mân Côi, Xin Tình Yêu Thiên Chúa giúp chúng ta thực hiện Ba Mệnh Lệnh Fatima mọi nơi mọi lúc : Ăn Năn Sám Hối, Siêng Năng Lần Hạt Mân Côi, và Tôn Sùng Mẫu Tâm để vượt qua các cơn cám dỗ, tính hư tật xấu, tội lỗi, sống thánh thiện và làm nhiều việc lành.
 
Thân mến,
 
BTT-CDVD
 

Your message here...
 - - -
Not interested any more?