Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh (A)

Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế; vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa.

NL

235 » Nào Ta Hãy Mừng Vui (KLong)
I3ME mp3
 
Nữ
 
Nam
 

ĐC

12 » TV 117 CN PS - Hãy Hát Mừng Chúa (TTâm)
MP3
 
Nữ
 
Nam Bass
 
v1
 
v2
 
v3
 
v4
 

TiếpLiên

96 » Này Chị Maria Mađalêna (Ca Tiếp Liên)
Nữ
 
Nam
 

DL

135 » Tình Yêu Chúa (KLoan)
Nữ
 
Nam
 
v1
 
v2
 

HL

236 » Ngài Đã Sống Lại (XThảo)
Nữ Sop
 
Nữ Alto
 
Nam Bass
 
Nam Tenor
 
v1/Solo
 

KL

236 » Vui Ca Phục Sinh (HBắc)
Nữ
 
Nam
 

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen