Lễ Hôn Phối

Ai sống trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, ai vui sống thuận hòa thì Chúa ở cùng luôn

  • Hits: 1482