Chúa Nhật Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu - C

Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời".

  • Hits: 763