Chúa Nhật 2 Mùa Chay (B)

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người"

  • Hits: 929