Thứ Tư Lễ Tro

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

  • Hits: 1460