Chúa Nhật 2 Mùa Chay (C)

Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

  • Hits: 589