Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (A)

Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta

NL

»

Từ Trần Gian (HVũ)

I3M_R mp3
 
Nữ
 
Nam
 

ĐC

» TV 23 - 4MV A (HTrieu)
Nữ
 
Nam
 
v1
 
v2
 
v3
 

  • Hits: 267