Chúa Nhật 12 12 Thường Niên (B)

Chúa phán: "Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó".

  • Hits: 664