Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua (B)

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến!

  • Hits: 670