Ca đoàn BBQ 5PM ngày 8 tháng 7, 2017

 - - -
-

Ca đoàn  BBQ 5PM ngày 8 tháng 7, 2017

Thân chào ca đoàn,
 
Hôm qua ca đoàn được AC Tuấn Chinh “ưu đãi” à thì ra 25 Anniversary, một trong những cặp “mẫu” của ca đoàn! Chúc mừng! chúc mừng!, xin Thiên Chúa ban hồng ân và gin giữ đến Tuấn Chinh cùng gia đình luôn yêu thương và hạnh phúc.
 
Thường lệ, trong một năm ca đoàn và gia đình có  ngày picnic vào mùa hè, năm nay thay đổi làm BBQ/ potluck vào
Thứ Bày, 5PM ngày 8 tháng 7, 2017
tại nhà Định Tuyết địa chỉ:4505 Somerset Lane, Kent WA 98032. Tel 206-779-4496
 
Để tránh không trùng thức ăn, mỗi gia đình sign up nha.
Chị Huyền và Nguyệt : bánh cuốn
Chị Cúc : bánh bèo
Chị Hằng: sương sa dừa
Chị Tuyết : rượu mạnh, nhẹ, bắp
… tiếp tục…
 
Mong gặp lại ca đoàn và gia đình!
 
Thân,
BTT-CDVD
Thân chào ca đoàn,
 
Hôm qua ca đoàn được AC Tuấn Chinh “ưu đãi” à thì ra 25 Anniversary, một trong những cặp “mẫu” của ca đoàn! Chúc mừng! chúc mừng!, xin Thiên Chúa ban hồng ân và gin giữ đến Tuấn Chinh cùng gia đình luôn yêu thương và hạnh phúc.
 
Thường lệ, trong một năm ca đoàn và gia đình có  ngày picnic vào mùa hè, năm nay thay đổi làm BBQ/ potluck vào
Thứ Bày, 5PM ngày 8 tháng 7, 2017
tại nhà Định Tuyết địa chỉ:4505 Somerset Lane, Kent WA 98032. Tel 206-779-4496
 
Để tránh không trùng thức ăn, mỗi gia đình sign up nha.
Chị Huyền và Nguyệt : bánh cuốn
Chị Cúc : bánh bèo
Chị Hằng: sương sa dừa
Chị Tuyết : rượu mạnh, nhẹ, bắp
… tiếp tục…
 
Mong gặp lại ca đoàn và gia đình!


Happy 4th of July!

 
Thân,
BTT-CDVD

Your message here...
 - - -
Not interested any more?