Matthew 5:10 - "Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.(Matthew 5:10)"

3 phút, tập cho ấm tiếng hát

Giúp cho tiếng hát mình bớt khô khan, tránh đau cổ họng vì vội vàng. Theo dõi và bắt chước cô Anna tập trong vòng 3 phút -- sau đó mới bắt đầu tập các bài hát.

Mới học

  • Hits: 25