Matthew 20:15 - "(Ai làm lớn phải phục vụ) Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Matthew 20:24-28)"

Các Anh Chị - Ca đoàn nghỉ hè 3 Chúa Nhật liên tiếp: July 23th, July 30th và Aug 3rd 

Các Thánh Lễ chiều Chúa Nhật lúc 5:00pm sẽ có Soeur Thúy Mai phụ trách hướng dẫn cộng đoàn cùng hát.

Chúc các Anh Chị có những ngày nghỉ thật vui vẻ, gần gủi người thân và bình an trong Chúa.

  • Hits: 11