Matthew 5:4 - "Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. (Matthew 5:4)"