Matthew 5:5 - "Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. (Matthew 5:5)"

3 phút, tập cho ấm tiếng hát

Giúp cho tiếng hát mình bớt khô khan, tránh đau cổ họng vì vội vàng. Theo dõi và bắt chước cô Anna tập trong vòng 3 phút -- sau đó mới bắt đầu tập các bài hát.

Mới học

  • Hits: 14